Bjørnetjeneste

Hvad mener du, det betyder at gøre nogen en bjørnetjeneste? Og vidste du, at ordet faktisk stammer fra en fabel af den franske forfatter Jean de La Fontaine?

Ordet ‘bjørnetjeneste’ er faktisk et pendulord. Et pendulord er et ord, der har to, modsatrettede betydninger. Typisk er det sådan, at yngre sprogbrugere udvikler en ny betydning af ordet, der regnes for ukorrekt af ældre sprogbrugere, men som bliver optaget i sproget. Sprog er nemlig ikke statisk, men bevæger sig hele tiden. Det udvikler sig og følger med tiden.

Ordet stammer som sagt fra en fabel af La Fontaine.

En fabel er en kort fortælling, der oftest har en meget tydelig morale, og som ofte har dyr, planter eller livløse ting som hovedpersoner.

Fontaine

Ordet ‘bjørnetjeneste’ stammer fra La Fontaines fabel ‘Bjørnen og Gartneren’. Fablen handler om en bjørn og en gartner, der bliver bedste venner. Bjørnen passer på gartneren og vil ikke lade noget ondt ske med ham. Om natten er der en flue, der sætter sig på gartnerens kind. Bjørnen vil ikke have, at der er noget, der truer gartnerens søvn. Derfor tager han en stor sten og bruger den som fluesmækker. Han knuser fluen, men naturligvis også gartnerens hoved. Moralen til slut lyder:

Skønt motivet var et af de pæneste,

vil man helst være fri for en bjørnetjeneste!

Den længst kendte betydning af at gøre nogen en bjørnetjeneste er altså den, vi kender fra fablen:
  • En handling, som er velment, men som gør mere skade end gavn.

Det kunne fx være, at man gjorde nogen en bjørnetjeneste ved at lave vedkommendes lektier for dem. Man kan også tale om, at forældre, der forsøger at skaffe deres barn et job ved at kontakte arbejdsgiveren på deres vegne, gør barnet en bjørnetjeneste på den måde.

Efter 1988 er der dog kommet endnu en betydning, nemlig denne:
  • Handling som er til stor hjælp for nogen

Den betydning af ordet blev brugt i en artikel i Weekendavisen d. 22/04 1988.

Begge betydninger er faktisk godkendt i dag. Mange vil sige, at den nyeste betydning er forkert, men det er der altså ikke helt hold i at mene, selvom det er den originale betydning.

Da talemåden kommer fra en fransk fabel, eksisterer den naturligvis ikke kun på dansk. Det gør den faktisk i mange sprog, og udover fransk har man den også på engelsk, hvor man taler om en “bear favor”, og på svensk har man “björntjänst”.

Hvilken forståelse har du haft af ordet ‘bjørnetjeneste’, og vidste du, at der er forskellige forståelser/betydninger?
Svar gerne herunder i kommentarfeltet.

Citatet fra fablen er fra den af Johannes Møllehave gendigtede udgave fra Sesam 2002 (oprindeligt Hernovs Forlag, 1986). Billederne viser desuden denne udgave, og illustrationerne er af Gustave Doré.

Læs med her for at lære, hvilke 3 kommafejl du især skal undgå at lave!