korrekturlæser

Du har måske flere gange overvejet, om det der med at få en korrekturlæser til at rette din tekst igennem ikke bare er spild af tid. Måske er du ikke overbevist om, at det er vigtigt at have en fejlfri tekst. Måske er I bare flere på kontoret til at læse hinandens tekster igennem. Det kan selvfølgelig også sagtens være, at du sværger til stavekontrollen og stærkt regner med, at den fanger fejlene. Men helt konkret så kan det have kæmpe konsekvenser for dig eller dit salg (og på sin vis også dit omdømme) med for mange sproglige fejl.

Stavekontrollen er heller  ikke perfekt. Faktisk kan der snige sig rigtig mange fejl med. For ikke at tale om dårlige formuleringer og misforståede vendinger.

Prøv at kigge på disse sætninger:

To hoveder er bedre end et

Two hovdeere er beder end te

Tog hoven ær beder ende et

Den første sætning giver klart mening. Den anden sætning er tydeligt en forkludret version af den første og fyldt med fejl. Men de fleste burde kunne forstå, hvad der står. Stavekontrollen ville fange mange fejl i sætning nr. 2.

Sætning nr. 3 er en endnu mere forkludret version af den første sætning. Her er de fleste ord byttet ud med helt andre ord, der minder om de originale. Det er desuden tydeligt, at sætningen absolut ingen mening giver. Alligevel kommer sætning nr. 3, ligesom sætning nr. 1 fuldstændigt uskadt igennem stavekontrollen. Der er ifølge stavekontrollen ingen fejl i den sidste sætning. De ord, der står i sætningen, er stavet helt korrekt. De giver bare ingen mening, sådan som de er sat sammen. Selvom eksemplet er en smule ekstremt, giver det et godt billede af, hvorfor det ikke altid er hensigtsmæssigt at stole helt og holdent på stavekontrollen.

Det er altså en rigtig god idé at få en professionel person til at læse din virksomheds tekst igennem og rette den for de fejl, der måtte være.

Når dette så skal gøres, er det essentielt, at du har fat i en dygtig korrekturlæser. Du lægger ikke blot tid og penge i at vælge en korrekturlæser, men lægger også tillid i det. Helt konkret så lægger du din/jeres tekst i hænderne på en anden, der skal sikre, at teksten fremstår helt fejlfri. Samtidig med dette skulle formuleringer, sætningsopbygning etc. gerne finpudses og præciseres. Derfor er det af den største betydning, at du ikke vælger den første og den billigste, som du støder på. Mange bureauer har folk ansat til at læse korrektur, som hverken har en akademisk uddannelse eller hovedsageligt beskæftiger sig med korrekturlæsning og har andre, større opgaver som fx tekstforfatning. Her er kvaliteten ikke nødvendigvis den bedste.

Jeg er desværre flere gange stødt på korrekturlæsere, der har haft en markant mængde fejl på deres egen hjemmeside. Jeg er desuden stødt på tekster, der skulle være læst korrektur på, men som alligevel indeholder markante fejl. Udover at dette ikke er professionelt, er det heller ikke særligt betryggende. Der er nogle kompetencer, som jeg mener skal være til stede hos en dygtig korrekturlæser – udover de mere officielle egenskaber som fx en grundig uddannelse.

Men hvad karakteriserer så en dygtig korrekturlæser?

Handler korrekturlæsning ikke bare om at kunne rette nogle fejl og sætte kommaer? Nej, naturligvis ikke. Herunder er listet fem af de kompetencer, som det efter min mening er essentielt, at en professionel korrekturlæser besidder.

 

– Detaljeorienteret og har omhu –

Den nok vigtigste kompetence at besidde som professionel korrekturlæser er, at man skal være detaljeorienteret. Det kan på ingen måde lade sig gøre at udføre et fyldestgørende stykke arbejde uden denne kompetence. Der skal være et øje for at kigge på de mindste dele i teksten og spotte de ting, som andre ikke ville opdage. Dette går endnu dybere end at spotte de små kommafejl, som man skal være en ørn for at opdage. Det handler også om at kigge på ordvalget og at kunne vurdere, om der er et ord, der ville være endnu mere præcist at anvende end det, der allerede står i teksten.

 

– Kan se helheden –

Selvom det er vigtigt at have øje for detaljen, skal man desuden være i stand til at se helheden og dermed at bearbejde teksten i den helhed, som den optræder i. Det er ikke nok at kigge på de enkelte fejl, de enkelte ord og de enkelte sætninger. Man er nødt til også at kunne kigge på teksten som helhed og som en del af noget større. Teksten repræsenterer nemlig dig eller din/jeres virksomhed og skal derfor kunne gøre dette med ære. Det vil sige, at der skal tages højde for, om ordvalget er hensigtsmæssigt i forhold til sammenhængen, altså i forhold til det ordvalg som du/I normalt bruger.

Her tænker du måske, at du jo ikke har hyret en tekstforfatter, men blot en korrekturlæser, så hvorfor skal korrekturlæseren overhovedet ”pille” ved ordvalget?

Jamen, der kan være mange eksempler på tilfælde, hvor et ords betydning kan være misforstået. Eller der kan være anvendt en vending, der ikke har den betydning, som afsenderen antog. Her kan det derfor være nødvendigt at gå ind og redigere i ordvalget.

Det er desuden essentielt at have fokus på formålet med teksten og på tekstens målgruppe og at vurdere, om sproget er hensigtsmæssigt i forhold til denne. Derudover er det vigtigt at sørge for, at der er konsistens i teksten. Der er mange dobbeltformer i det danske sprog. Det vil sige ord, hvor der er to eller flere lige korrekte former. Fx er det lige korrekt at skrive ’Aarhus’ og ’Aarhusianer’, som det er at skrive ’Århus’ og ’Århusianer’. Og det er korrekt både at skrive ’ressource’ og ’resurse’. Her er det vigtigt at sørge for, at der er konsistens i teksten på den måde, at den samme form bruges hver gang i teksten. Desuden vil det klart være at foretrække at bruge ’Århus’ i stedet for ’Aarhus’ i teksten, hvis denne form tidligere eller måske lige frem ofte har været benyttet af virksomheden.

Der er derfor også en stor del af arbejdet som korrekturlæser, der består af at skabe en rød tråd og sørge for, at teksten er sammenhængende, samt at den repræsenterer virksomheden upåklageligt.

 

– Har en grundig sprogforståelse –

Hvad er forskellen på at være anset og at anse noget? Udover at det at være anset er et adjektiv, hvor det at anse noget er et verbum, så er der andre markante forskelle på de to ord, der ellers lyder meget ens. At anse noget betyder, at man har en opfattelse af noget. Man kan fx anse noget for at være en god investering. Eller man kan blive anset for at være dygtigt til det, man laver. Når man er anset, så er man respekteret og værdsat. Det har nogenlunde samme betydning som at være agtet. Det kan være en person, der er anset. Men det kan også være en virksomhed, en regering eller et lands forskning.

En dygtig korrekturlæser har et grundigt kendskab til og en dyb forståelse for det danske sprog. Vedkommende kender derfor forskellen på begreber og ord, som andre ikke kender forskellen på. Korrekturlæseren er desuden opmærksom på de mange faldgruber, der er i det danske sprog. Vedkommende ryger derfor ikke i fælden og laver fejl, som folk ofte kan komme til at lave. Det kan fx være, om det hedder støt eller stødt stigning, hvordan man korrekt bruger bindestreger (og anden tegnsætning), at noget ikke er gået i hårknude men i hårdknude, og at flaget ikke vejrer, men vajer.

 

– Kan tilpasse sig kundens behov –

I langt de fleste tekster, jeg retter igennem, er der anvendt kommatering med startkomma. Det er det, der oftest omtales som ”grammatisk komma”. Det kendes også af mange som kryds og bolle-komma. I Danmark har vi valgfrihed mellem at bruge kommatering med eller uden startkomma. På trods af at Dansk Sprognævn anbefaler, at man ikke sætter startkomma, så gør langt de fleste det. Folk med en stærk interesse for det danske sprog har ofte en afgjort holdning til, om der skal sættes startkomma eller ej. Nogle korrekturlæsere vælger endda udelukkende at rette tekster, så der sættes startkomma.

Her er det dog min overbevisning, at det er af højeste vigtighed, at man som professionel korrekturlæser altid kan tilpasse sig kundens behov og se ud over egen næsetip. I nogle kredse, fx i forlagsbranchen, ønskes der ofte kommatering uden startkomma. Nogle forlag tager derfor kun nye manuskripter i betragtning, hvis der er brugt kommatering uden startkomma. I tilfælde som det må det derfor anses for at være særdeles hensigtsmæssigt at leve op til disse forventninger og bruge kommatering uden startkomma.

P.S. Blev du lige forvirret af kommasnakken? Vi arbejder lige nu på at lave et onlinekursus i at sætte kommaer. Vil du have at vide, hvornår det er muligt at købe kurset? Så tilmeld dig vores mailingliste på forsiden.

 

– Kan rådgive og vejlede –

Hvis man udfører en professionel og grundig korrekturlæsning, er der ikke altid tale om, at noget er rigtigt eller forkert. Ved stavefejl, kommafejl etc. kan man tale om, at der er enten rigtigt eller forkert. I andre tilfælde kan der dog i stedet være tale om, at noget er mere hensigtsmæssigt end andet. Derfor er det vigtigt, at korrekturlæseren kan finde ud af at rådgive og vejlede dig i de spørgsmål, du end måtte have.

 

Opsummerende

At være en dygtig korrekturlæser handler om mere end at sætte kommaer og rette stavefejl. Derfor bør det være en velfunderet beslutning, når du skal finde den person, der skal rette dine eller din virksomheds tekster igennem og dermed også sørge for at opretholde virksomhedens professionalisme igennem sproget. Her fik du mit bud på fem kompetencer, som jeg finder det essentielt, at man har, når man skal gøre et professionelt arbejde som korrekturlæser.

Har du nogen tanker i forhold til dette eller dårlige erfaringer med korrekturlæsning, hvor det efter din mening ikke blev gjort grundigt nok, eller du ville have ønsket at få mere ud af servicen, så deltag endelig i en debat her nedenfor.

Læs her for at finde ud af, hvilke tre kommafejl du især skal undgå, når du skriver og gerne vil fremstå professionel. Husk også, at du kan tilmelde dig vores mailingliste og uden ekstra omkostninger modtage e-bogen ’10 sprogbrølere’. Dette gøres via formularen på forsiden.